Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Strateško planiranje i EU projekti

Starteško planiranje 

Strateško planiranje  na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini važan je dio uspješnog razvoja bilo kojeg  područja. Naša tvrtka se fokusirala na izradu zelenih razvojnih strategija kojima se daje naglasak na strateške razvojne projekte koji doprinose ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama, zaštiti i očuvanju bioraznolikosti te razvoju zelene infrastrukture i krajobraza.

Zelene razvojne strategije osiguravaju sustavno i koordinirano upravljanje prirodnim resursima – šumama, tlom, vodom i čistim zrakom. Takvim pristupom povećavamo priliku za realizacijom održivih rješenja, a zajednici pomažemo u njenoj prilagodbi suvremenim potrebama i klimatskim promjenama, kao i zaštiti njenih kulturno – povijesnih vrijednosti. Naša tvrtka je prepoznala važnost ekološki usmjerenog strateškog planiranja te smo izradili prvu takvu zelenu strategiju u Republici Hrvatskoj – Strategiju krajobraznog uređenja Grada Ludbrega. Pružamo usluge izrade strateških dokumenata vezanih za krajobraz i strategija razvoja zelene infrastrukture jedinica lokalne samouprave.

Izrada strateških dokumenata uključuje:

  • Analizu stanja – okolišnih, kulturnih i društvenih čimbenika (ispitivanje javnog mnijenja)
  • Identifikaciju razvojnih potreba i potencijala javnih i otvorenih zelenih površina
  • Prijedlog projekata i provedbeni plan (izvori financiranja)

 

EU projekti

Važnost zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama jedno je od prioritetnih područja razvoja Europske unije.
Krajem 2019. predstavljen je Europski zeleni plan kojim se definira strategija rasta Europe za desetogodišnje razdoblje usmjerena da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. U okviru Zelenog plana mobilizirat će se preko 100 milijardi eura namijenjenih održivim investicijama čime će se olakšati prijelaz prema klimatski neutralnom, zelenom i uključivom gospodarstvu.

U Hrvatskoj se trenutno izrađuje Nacionalna razvojna strategija koja će biti usklađena sa smjernicama Zelenog plana, zbog čega bi sve jedinice lokalne samouprave trebale početi razmišljati i planirati svoje razvojne strategije koje će biti usklađene s relevantnim dokumentima Europske unije. Okretanje prema održivom razvoju i prilagodbi klimatskim promjenama otvara mogućnost iskorištavanja prilika za sufinanciranje iz europskih fondova koje će biti dostupne u budućem financijskom razdoblju a usmjerene su upravo na ove teme.

U ovome Vam možemo pomoći kroz : 

  • Savjetovanje u vezi s dostupnim mogućnostima  EU financiranja
  • Izradu i prijavu kompletnog projektnog prijedloga u ime naručitelja

 

 

 

Projekti